seafood restaurant - ho chi minh city

Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia

52 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, ホーチミン市 vietnamese restaurant,seafood restaurant,local service 443 fans

Nhà Hàng Hoa Biển

780 Trần Hưng Đạo, P7, Q5, ホーチミン市 700000 diner,seafood restaurant 13,522 fans

Nhà Hàng Biển Đông 2

36, Trần Phú, ホーチミン市 diner,seafood restaurant,port 578 fans