Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia

Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia

52 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, ホーチミン市

028 3865 3830

https://www.facebook.com/HoaBienLuGia/

Work hours

Monday 10:00 - 23:00

Tuesday 10:00 - 23:00

Wednesday 10:00 - 23:00

Thursday 10:00 - 23:00

Friday 10:00 - 23:00

Saturday 09:00 - 23:00

Sunday 10:00 - 23:00

Description
Nhà hàng Việt Nam
Share this Place on Social

52 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, ホーチミン市

Get Directions