Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia

Nhà Hàng Hoa Biển Lữ Gia

52 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, ホーチミン市

028 3865 3830

https://www.facebook.com/HoaBienLuGia/

Work hours

Monday 10:00 - 23:00

Tuesday 10:00 - 23:00

Wednesday 10:00 - 23:00

Thursday 10:00 - 23:00

Friday 10:00 - 23:00

Saturday 09:00 - 23:00

Sunday 10:00 - 23:00

Description
Nhà hàng Việt Nam
Share this Place on Social

52 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, ホーチミン市

Get Directions