port - ho chi minh city

Nhà Hàng Biển Đông 2

36, Trần Phú, ホーチミン市 diner,seafood restaurant,port 578 fans