Trà Sữa Wifi Lê Hồng Phong

Trà Sữa Wifi Lê Hồng Phong

4/48 khu phố 7,phường Hố Nai Biên Hoà,ĐỒNG NAI, Ho Nai, Vietnam VIỆT NAM

0943017170

https://www.facebook.com/trasuawifilehongphong/

Categories
About
Chuyên Bán các loại Trà Sữa
Work hours

Monday 08:00 - 21:00

Tuesday 08:00 - 21:00

Wednesday 08:00 - 21:00

Thursday 08:00 - 21:00

Friday 08:00 - 21:00

Saturday 08:00 - 21:00

Sunday 08:00 - 21:00

Share this Place on Social

4/48 khu phố 7,phường Hố Nai Biên Hoà,ĐỒNG NAI, Ho Nai, Vietnam VIỆT NAM

Get Directions