tea room - ho nai

Trà Sữa Wifi Lê Hồng Phong

4/48 khu phố 7,phường Hố Nai Biên Hoà,ĐỒNG NAI, Ho Nai, Vietnam VIỆT NAM tea room,coffee shop 2,199 fans

Trà sữa Matcha

Lô D1 - Khu Dân cư Hố Nai 3, Ho Nai, Vietnam phong t tea room 1,382 fans

Cafe Milano Cầu Săn Máu

10b/1 KHU PHỐ 1, HỐ NAI 1, BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI, ビエンホア 810000 coffee shop,internet cafe,tea room 114 fans

Mộc Lan - Trà Sữa Tự Làm

108 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, ホーチミン市 70000 tea room,restaurant 5,075 fans