Trà Sữa Ăn Vặt Coffe Gu House

Trà Sữa Ăn Vặt Coffe Gu House

608,Ấp Nam Hà, Xuân Bảo, gần Nhà Thờ Nam Hà, Ap Bao Binh, Vietnam 608

01672872672

https://www.facebook.com/Trà-Sữa-Ăn-Vặt-Coffe-Gu-House-1392596857705485/

Share this Place on Social

608,Ấp Nam Hà, Xuân Bảo, gần Nhà Thờ Nam Hà, Ap Bao Binh, Vietnam 608

Get Directions