fast food restaurant - ap bao binh

Trà Sữa Ăn Vặt Coffe Gu House

608,Ấp Nam Hà, Xuân Bảo, gần Nhà Thờ Nam Hà, Ap Bao Binh, Vietnam 608 fast food restaurant,work position,coffee shop 697 fans