religious center - ho chi minh city

Black Virgin Mountain

Tây Ninh, タイニン 840000 city 113 fans

Chùa Bửu Long

Nguyễn Xien, ホーチミン市 700000 buddhist temple,religious center,city 5,106 fans

Chùa Pháp Thường

Ấp Bến Đình,xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, ホーチミン市 buddhist temple,religious organization,religious center 1,390 fans

Quan Âm Tu Viện

384, Trường Sa, ホーチミン市 religious center,residence 2,441 fans