Chùa Pháp Thường

Chùa Pháp Thường

Ấp Bến Đình,xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, ホーチミン市

01643898984

chuaphapthuong.com

https://www.facebook.com/Chùa-Pháp-Thường-1428999404045550/

Share this Place on Social

Ấp Bến Đình,xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, ホーチミン市

Get Directions