government organization - ho chi minh city

Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao

Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam, ホーチミン市 81000 government organization,farm 5,143 fans