Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao

Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao

Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam, ホーチミン市 81000

090 3636 012

nhanguyen.vn

https://www.facebook.com/nongnghiepcongnghecaotringuyen/

About
Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến, canh tác trong nhà màng, nhà lưới, hệ thống điều khiển vi khí hậu...
Share this Place on Social

Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam, ホーチミン市 81000

Get Directions