Zen Tea - Coffee and Milk Tea

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Zen Tea - Coffee and Milk Tea

Zen Tea - Coffee and Milk Tea

63 Nguyễn Ái Quốc - Hố Nai, ビエンホア 70000

01253728417

https://www.facebook.com/ZENTeaHoNai/

Categories
Work hours

Monday 08:00 - 22:30

Tuesday 08:00 - 22:30

Wednesday 08:00 - 22:30

Thursday 08:00 - 22:30

Friday 08:00 - 22:30

Saturday 08:00 - 22:30

Sunday 08:00 - 22:30

Share this Place on Social

63 Nguyễn Ái Quốc - Hố Nai, ビエンホア 70000

Get Directions