Z Cafe Hiệp Hòa

Z Cafe Hiệp Hòa

25/1 Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai., ビエンホア

84917750375

https://www.facebook.com/zcafehiephoa/

Categories
About
Z! CAFE - HIỆP HÒA
Work hours

Monday 06:30 - 22:00

Tuesday 06:30 - 22:00

Wednesday 06:30 - 22:00

Thursday 06:30 - 22:00

Friday 06:30 - 22:00

Saturday 06:30 - 22:00

Sunday 06:30 - 22:00

Description
Z Cafe Hiệp Hòa,đơn vị Độc quyền in hình trà sữa bằng công nghệ Nhật Bản tại Đồng Nai.
Share this Place on Social

25/1 Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai., ビエンホア

Get Directions