YUMI V.I.P CLUB Karaoke

Nổi bật

YUMI V.I.P CLUB Karaoke

YUMI V.I.P CLUB Karaoke

Đinh bộ lĩnh - Chợ Long Thành, Long Thành 815300

02513525899

https://www.facebook.com/YUMI-VIP-CLUB-Karaoke-286536588429932/

Categories
About
�Karaoke
�Mini Bar
�Hệ thống Âm thanh tiêu chuẩn Châu Âu ( Loa của hãng OHM UK, Q2 PROSOUND Designed in UK)
�Ánh sáng Laser, Led, máy khói như Bar.
Share this Place on Social

Đinh bộ lĩnh - Chợ Long Thành, Long Thành 815300

Get Directions