Yến Ngọc Beauty Spa

Yến Ngọc Beauty Spa

Đc1: 1116 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 8 , P. Tân Phong, Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア 810000

+84 90 294 56 57

yenngocbeauty.vn

https://www.facebook.com/yenngocbeautycenter/

About
Trung Tâm Chăm Sóc Sắc Đẹp Phụ Nữ Yến Ngọc. Đến là đẹp.
Work hours

Monday 08:00 - 20:00

Tuesday 08:00 - 20:00

Wednesday 08:00 - 20:00

Thursday 08:00 - 18:30

Friday 08:00 - 20:00

Saturday 08:00 - 20:00

Sunday 08:00 - 18:30

Description
Trung Tâm Chăm Sóc Sắc Đẹp Phụ Nữ Yến Ngọc. Đến là đẹp.
Share this Place on Social

Đc1: 1116 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 8 , P. Tân Phong, Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions