Xưởng May duy4i Chuyên Sỉ & Lẻ

Xưởng May duy4i Chuyên Sỉ & Lẻ

1/5 Khu Phố 10, Hố Nai, ビエンホア 240000

01227775772

https://www.facebook.com/xuongmayduy4i/

About
Xưởng chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ
* Đồng Phục nhóm - lớp -Công ty
* Thời trang nữ và trẻ em
* May theo mẫu đặt hàng
* In chuyển nhật chất lượng cao
Description
Xưởng chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ
* Đồng Phục nhóm - lớp -Công ty
* Thời trang nữ và trẻ em
* May theo mẫu đặt hàng
* In chuyển nhật chất lượng cao
Share this Place on Social

1/5 Khu Phố 10, Hố Nai, ビエンホア 240000

Get Directions