XTam Nguyen Spa

XTam Nguyen Spa

51C1 Quốc Lộ 51, Khu Phố1, Long Bình Tân, ビエンホア 810000

0987872233

xtamnguyenspa.com

https://www.facebook.com/xtamnguyenspa/

Work hours

Monday 08:00 - 22:00

Tuesday 08:00 - 22:00

Wednesday 08:00 - 22:00

Thursday 08:00 - 22:00

Friday 08:00 - 22:00

Saturday 08:00 - 22:00

Sunday 08:00 - 22:00

Description
Làm đẹp, Mỹ phẩm & Chăm sóc cá nhân
Share this Place on Social

51C1 Quốc Lộ 51, Khu Phố1, Long Bình Tân, ビエンホア 810000

Get Directions