XÓM

XÓM

359 Hồng thập tự - PHường Xuân Trung ( gần máy quán bánh căng), Long Khanh 84

0965554050

Trasuaxom.tk

https://www.facebook.com/TraSuaXomLK/

Categories
Work hours

Tuesday 15:30 - 22:00

Wednesday 15:30 - 22:00

Thursday 15:30 - 22:00

Friday 15:30 - 22:00

Saturday 15:00 - 22:00

Sunday 15:00 - 22:00

Share this Place on Social

359 Hồng thập tự - PHường Xuân Trung ( gần máy quán bánh căng), Long Khanh 84

Get Directions