Vườn Rau 2A

Vườn Rau 2A

Số 330, Đường Dương Diên Nghệ, Ấp Long Khánh 2, Xã Tam Phước, ビエンホア 810000

https://www.facebook.com/vuonrau2a/

About
Trồng rau sạch tại nhà? Tại sao không?
Hãy để Vườn rau 2A giúp bạn!
Work hours

Monday 08:30 - 17:00

Tuesday 08:30 - 17:00

Wednesday 08:30 - 17:00

Thursday 08:30 - 17:00

Friday 08:30 - 17:00

Saturday 08:30 - 13:00

Description
Trồng rau sạch tại nhà? Tại sao không?
Hãy để Vườn rau 2A giúp bạn!
Share this Place on Social

Số 330, Đường Dương Diên Nghệ, Ấp Long Khánh 2, Xã Tam Phước, ビエンホア 810000

Get Directions