VMS Mobifone

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

VMS Mobifone
Categories
Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company (with the brand MobiFone Vietnamese: Tổng công ty Viễn Thông MobiFone) is a major Vietnamese mobile network operator headquartered in Trung Hoa Nhan Chinh, Hanoi. Founded on 16 April 1993, as a GSM launcher, MobiFone is the first and currently third largest telecommunications provider in Vietnam. Wikipedia
Share this Place on Social

ホーチミン市

Get Directions