Vĩnh An Hotel

Vĩnh An Hotel

217, Hà Huy Giáp, ビエンホア 08

0251.3822377

https://www.facebook.com/vinhanhotel.bienhoa.dongnai/

About
VĩnhAn Hotel là Khách sạn 2sao, vị trí trung tâm TP Biên Hòa, KS có 36 phòng tiêu chuẩn, có VP cho thuê, có nhà hàng
Description
VĩnhAn Hotel là Khách sạn 2sao, vị trí trung tâm TP Biên Hòa, KS có 36 phòng tiêu chuẩn, có VP cho thuê, có nhà hàng
Share this Place on Social

217, Hà Huy Giáp, ビエンホア 08

Get Directions