VietinBank PGD Thống Nhất

VietinBank PGD Thống Nhất

K20-21 Võ Thị Sáu phường Thống Nhất, ビエンホア 084

02513918636

vietinbank.vn

https://www.facebook.com/vietinbankthongnhat/

About
Là Ngân hàng Bán lẽ số 1 VN Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư
Cho vay SXKD, Mua xe, Mua nhà..
Work hours

Monday 07:30 - 16:30

Tuesday 07:30 - 16:30

Wednesday 07:30 - 16:30

Thursday 07:30 - 16:30

Friday 07:30 - 16:30

Share this Place on Social

K20-21 Võ Thị Sáu phường Thống Nhất, ビエンホア 084

Get Directions