Ăn Vặt Quán

Ăn Vặt Quán

thanh hoá, Trang Bom 71000

0932145146

https://www.facebook.com/anvatquannn/

Categories
About
gần cây xoài ngay ngã ba yên thế.
Work hours

Tuesday 16:00 - 21:00

Wednesday 16:00 - 21:00

Thursday 16:00 - 21:00

Friday 16:00 - 21:00

Saturday 15:00 - 22:00

Sunday 16:00 - 21:00

Share this Place on Social

thanh hoá, Trang Bom 71000

Get Directions