Ăn Vặt Biên Hòa Đồng Nai

Ăn Vặt Biên Hòa Đồng Nai

820/12 KP5, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, ビエンホア 71100

0948381188

https://www.facebook.com/anvatbienhoadongnai/

About
Mật ong sạch và không kháng sinh
Work hours

Monday 08:00 - 20:00

Tuesday 08:00 - 20:00

Wednesday 08:00 - 20:00

Thursday 08:00 - 20:00

Friday 08:00 - 20:00

Saturday 08:00 - 20:00

Sunday 08:00 - 20:00

Share this Place on Social

820/12 KP5, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, ビエンホア 71100

Get Directions