Vận Tải Đa Phương Thức

Vận Tải Đa Phương Thức

ビエンホア 71000

vantaidaphuongthuc.com

https://www.facebook.com/vantaidaphuongthuc/

About
Vận tải đa phương thức
www.vantaidaphuongthuc.com
Work hours

Monday 07:30 - 17:00

Tuesday 07:30 - 17:00

Wednesday 07:30 - 17:00

Thursday 07:30 - 17:00

Friday 07:30 - 17:00

Saturday 07:30 - 17:00

Description
1.1 Dịch vụ Giao nhận và Vận chuyển:
- Dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế
- Dịch vụ vận chuyển đa phương thức
- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ/ đường biển/ đường hàng không/ đường sắt
- Dịch vụ vận tải hàng hóa

1.2 Dịch vụ Hải quan
- Dịch vụ Hải quan
- Dịch vụ Kê khai Hải quan
- Dịch vụ Thông quan

1.3 Dịch vụ Kho Bãi
- Dịch vụ cho thuê Kho, Bãi
- Dịch vụ kho Ngoại quan
- Dịch vụ lưu kho hàng hóa và phân phối hàng hóa

1.4 Dịch vụ Giám định – Bảo hiểm
- Dịch vụ Giám định tàu
- Dịch vụ Bảo hiểm tàu

1.5 Dịch vụ cung ứng, sửa chữa tàu biển

1.6 Dịch vụ khác
- Đại lý tàu biển
- Dịch vụ Logistics khép kín
- Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác
- Mua bán container hàng khô / lạnh / văn phòng
Share this Place on Social

ビエンホア 71000

Get Directions