Trường THPT Tây Thạnh

Trường THPT Tây Thạnh

27 Đường C2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, ホーチミン市

+84 88 865 87 98

https://www.facebook.com/pages/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-T%C3%A2y-Th%E1%BA%A1nh/180779312067917

Share this Place on Social

27 Đường C2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, ホーチミン市

Get Directions