Trường THPT Tây Thạnh

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Trường THPT Tây Thạnh

Trường THPT Tây Thạnh

27 Đường C2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, ホーチミン市

+84 88 865 87 98

https://www.facebook.com/pages/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-T%C3%A2y-Th%E1%BA%A1nh/180779312067917

Share this Place on Social

27 Đường C2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, ホーチミン市

Get Directions