Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Xa Dau Giay, Vietnam 813847

mut.edu.vn

https://www.facebook.com/TruongDaiHocCongNgheMienDong/

Categories
About
Fanpage chính thức của Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông
Description
"Đây là trang Facebook chính thức, thành lập để quy tụ những sinh viên đã và đang theo học tại Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông, để mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau về học tập, kinh nghiệm cũng như việc làm"
Share this Place on Social

Quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Xa Dau Giay, Vietnam 813847

Get Directions