TrangThu - Chi Nhánh Chợ Chiều

TrangThu - Chi Nhánh Chợ Chiều

53/3D Thanh Hóa - Hố Nai 3 - Trảng Bom, Ho Nai, Vietnam

0933951456

https://www.facebook.com/TrangThuChoChieuThanhHoa/

Categories
Work hours

Monday 09:00 - 21:00

Tuesday 09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday 09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday 09:00 - 21:00

Sunday 09:00 - 21:00

Description
Mỹ Phẩm Chính Hãng - Thực Phẩm Nhập Khẩu - Hàng Gia Dụng
Share this Place on Social

53/3D Thanh Hóa - Hố Nai 3 - Trảng Bom, Ho Nai, Vietnam

Get Directions