Trang Trại Chim Trĩ Đồng Nai

Trang Trại Chim Trĩ Đồng Nai

Thọ Bình, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai, Vietnam

0916977139

trangtraichimtridongnai.com

https://www.facebook.com/trangtraichimtridongnai/

Categories
About
Chim chăn nuôi và bán chim trĩ giống, chim trĩ thịt, trứng chim trĩ, Cung cấp sỉ lẻ cho nhà hàng, khách sạn...
Share this Place on Social

Thọ Bình, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai, Vietnam

Get Directions