Trang Công Ty Donavet

Trang Công Ty Donavet

Lô A1, Đường Số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Trang Bom 84

0251.3674880 ~ 884

donavet.com

https://www.facebook.com/Trang-Công-Ty-Donavet-2038699116348845/

Work hours

Monday 08:00 - 17:00

Tuesday 08:00 - 17:00

Wednesday 08:00 - 17:00

Thursday 08:00 - 17:00

Friday 08:00 - 17:00

Saturday 08:00 - 17:00

Share this Place on Social

Lô A1, Đường Số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Trang Bom 84

Get Directions