Trại gà Duy Khương

Trại gà Duy Khương

19/1A Gia Kiệm - Thống Nhất - ĐN ( Đối diện giáo xứ Kim Thượng ), Gia Kiem, Vietnam

0908668624

https://www.facebook.com/Trại-gà-Duy-Khương-231958230607161/

Categories
About
Cung cấp các dòng gà đá lai tạo theo truyền thống và Hiện đại .
Ngoài ra chúng tôi cung cấp thêm thức ăn nhập khẩu và phụ kiện + thuốc nuôi cho gà đá ...
Share this Place on Social

19/1A Gia Kiệm - Thống Nhất - ĐN ( Đối diện giáo xứ Kim Thượng ), Gia Kiem, Vietnam

Get Directions