Trà Sữa - Ăn Vặt Múp

Trà Sữa - Ăn Vặt Múp

50/Hà Huy Giáp, ビエンホア 000000

0904154299

https://www.facebook.com/trasuaanvatmup01042016/

Categories
About
Chuyên trà sữa, thạch & chân châu nhà làm, soda , sinh tố và các món ăn vặt!!!!!!!
Work hours

Monday 09:00 - 21:00

Tuesday 09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday 09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday 09:00 - 21:00

Sunday 14:00 - 21:00

Share this Place on Social

50/Hà Huy Giáp, ビエンホア 000000

Get Directions