Trà sữa RUTIN - Hùng Vương - Biên Hoà

Trà sữa RUTIN - Hùng Vương - Biên Hoà

Trường THCS Hùng Vương, ミトー

https://www.facebook.com/Trà-sữa-RUTIN-Hùng-Vương-Biên-Hoà-221314884968694/

Work hours

Monday 11:00 - 13:00

Tuesday 11:00 - 13:00

Wednesday 11:00 - 13:00

Thursday 08:30 - 13:00

Friday 11:00 - 13:00

Saturday 11:00 - 13:00

Share this Place on Social

Trường THCS Hùng Vương, ミトー

Get Directions