Trà sữa Pig

Trà sữa Pig

72 Đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, Long Khanh 1234

01637987006

https://www.facebook.com/Trà-sữa-Pig-271734009664814/

Categories
About
Ăn. Vặt trà sữa
Work hours

Monday 10:00 - 21:00

Tuesday 10:00 - 21:00

Wednesday 10:00 - 21:00

Thursday 10:00 - 21:00

Friday 10:00 - 21:00

Saturday 10:00 - 21:00

Sunday 10:00 - 21:00

Share this Place on Social

72 Đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, Long Khanh 1234

Get Directions