Trà sữa Pig

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Trà sữa Pig

Trà sữa Pig

72 Đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, Long Khanh 1234

01637987006

https://www.facebook.com/Trà-sữa-Pig-271734009664814/

Categories
About
Ăn. Vặt trà sữa
Work hours

Monday 10:00 - 21:00

Tuesday 10:00 - 21:00

Wednesday 10:00 - 21:00

Thursday 10:00 - 21:00

Friday 10:00 - 21:00

Saturday 10:00 - 21:00

Sunday 10:00 - 21:00

Share this Place on Social

72 Đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, Long Khanh 1234

Get Directions