Trà sữa Phương Thảo

Trà sữa Phương Thảo

23/F5, kp1, P.Long Bình Tân, ビエンホア

0973209655

https://www.facebook.com/trasuaphuongthao/

About
Trà sữa ngon giá học sinh. Thế giới đồ ăn vặ t.
Work hours

Monday 06:00 - 22:00

Tuesday 06:00 - 22:00

Wednesday 06:00 - 22:00

Thursday 06:00 - 22:00

Friday 06:00 - 22:00

Saturday 06:00 - 22:00

Sunday 08:00 - 22:00

Share this Place on Social

23/F5, kp1, P.Long Bình Tân, ビエンホア

Get Directions