Trà Sữa Phê Biên Hoà

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Trà Sữa Phê Biên Hoà

Trà Sữa Phê Biên Hoà

Đường Số 23, Ben Cat 70000

https://www.facebook.com/TraSuaPheBienHoa/

About
Cửa hàng trà sữa phê ngon tuyệt cú mèo Biên Hoà (y)
Work hours

Monday 10:00 - 22:00

Tuesday 10:00 - 22:00

Wednesday 10:00 - 22:00

Thursday 10:00 - 22:00

Friday 10:00 - 22:00

Saturday 10:00 - 22:00

Sunday 10:00 - 22:00

Description
Cửa hàng trà sữa phê ngon tuyệt cú mèo Biên Hoà (y)
Share this Place on Social

Đường Số 23, Ben Cat 70000

Get Directions