Trà sữa NHÚNG

Trà sữa NHÚNG

105 Phan Đình Phùng, Phường Quang Vinh, ビエンホア

0901260907

https://www.facebook.com/TrasuaNHUNG/

About
TRÀ SỮA NHÚNG
Cửa hàng trà sữa pha chế tại chỗ
Work hours

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Description
TRÀ SỮA NHÚNG (CHẤT VIỆT)
Trà: Thật
Sữa: Sạch
Nhúng: Ngon
Share this Place on Social

105 Phan Đình Phùng, Phường Quang Vinh, ビエンホア

Get Directions