Trà Sữa Ngọc Nữ

Trà Sữa Ngọc Nữ

Km 101,29/1 ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Là Ngà, Vietnam 810000

0979963070

https://www.facebook.com/trasuangocnu101/

About
Trà Sữa Ngọc Nữ �
√ Trà sữa truyền thống
√ Trà sữa thái (xanh, đỏ)
√ Mì cay cấp độ
√ Bánh gạo takbokki
√ Khoai lang chiên, khoai tây (lắc phô mai, xí mụi)
Work hours

Monday 08:00 - 22:00

Tuesday 08:00 - 22:00

Wednesday 08:00 - 22:00

Thursday 08:00 - 22:00

Friday 08:00 - 22:00

Saturday 08:00 - 22:00

Sunday 08:00 - 22:00

Description
Trà Sữa Ngọc Nữ
Trà sữa truyền thống
Trà sữa thái (xanh, đỏ)
Mì cay cấp độ
Bánh gạo takbokki
Khoai lang chiên, khoai tay chiên lắc xí mụi, phô mai
Share this Place on Social

Km 101,29/1 ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Là Ngà, Vietnam 810000

Get Directions