Trà Sữa Keang Hwa Biên Hòa

Trà Sữa Keang Hwa Biên Hòa

249B Phan Trung Phường Tân Tiến, ビエンホア 810000

https://www.facebook.com/Keanghwabh.vn/

Categories
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Description
Nhà hàng
Share this Place on Social

249B Phan Trung Phường Tân Tiến, ビエンホア 810000

Get Directions