Trà Sữa Juice

Trà Sữa Juice

Đường 3/2, Trảng Bom, Đồng Nai ( Gần Bờ Hồ ), Trang Bom

https://www.facebook.com/pages/Tr%C3%A0-S%E1%BB%AFa-Juice/547048781979460

Share this Place on Social

Đường 3/2, Trảng Bom, Đồng Nai ( Gần Bờ Hồ ), Trang Bom

Get Directions