Trà Sữa HighTea

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Trà Sữa HighTea

Trà Sữa HighTea

XUÂN TÂY CẨM MỶ ĐỒNG NAI, Cam My

01629456562

https://www.facebook.com/Trà-Sữa-HighTea-1637108433173184/

About
Trà Sữa Đài Loan
Work hours

Monday 10:00 - 22:00

Tuesday 10:00 - 22:00

Wednesday 10:00 - 22:00

Thursday 10:00 - 22:00

Friday 10:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Share this Place on Social

XUÂN TÂY CẨM MỶ ĐỒNG NAI, Cam My

Get Directions