Trà Sữa Hạt Thủy Tinh

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Trà Sữa Hạt Thủy Tinh

Trà Sữa Hạt Thủy Tinh

242a phạm văn thuận f thống nhất, ビエンホア

+84 61 3942 071

https://www.facebook.com/an.vat.bien.hoa.ship/

About
QUÁN MÂY MÌ CAY 242a phạm văn thuận f thống nhất . xéo sthi coopmark biên hòa
Work hours

Monday 08:30 - 22:00

Tuesday 08:30 - 22:00

Wednesday 08:30 - 22:00

Thursday 08:30 - 22:00

Friday 08:30 - 22:00

Saturday 08:30 - 22:00

Sunday 08:30 - 22:00

Description
QUÁN MÂY MÌ CAY 242a phạm văn thuận f thống nhất . xéo sthi coopmark biên hòa
Share this Place on Social

242a phạm văn thuận f thống nhất, ビエンホア

Get Directions