Trà Sữa Hạt Thủy Tinh

Trà Sữa Hạt Thủy Tinh

242a phạm văn thuận f thống nhất, ビエンホア

+84 61 3942 071

https://www.facebook.com/an.vat.bien.hoa.ship/

About
QUÁN MÂY MÌ CAY 242a phạm văn thuận f thống nhất . xéo sthi coopmark biên hòa
Work hours

Monday 08:30 - 22:00

Tuesday 08:30 - 22:00

Wednesday 08:30 - 22:00

Thursday 08:30 - 22:00

Friday 08:30 - 22:00

Saturday 08:30 - 22:00

Sunday 08:30 - 22:00

Description
QUÁN MÂY MÌ CAY 242a phạm văn thuận f thống nhất . xéo sthi coopmark biên hòa
Share this Place on Social

242a phạm văn thuận f thống nhất, ビエンホア

Get Directions