Trà Sữa Thật HALEY

Trà Sữa Thật HALEY

Số 6 - tổ 7- kp2 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P.Bửu Long - Biên Hoà - Đồng Nai, ビエンホア

0986087070

https://www.facebook.com/Trà-Sữa-Thật-HALEY-1275685062511325/

Categories
About
Trà sữ thật haleys
Work hours

Monday 07:00 - 23:00

Tuesday 07:00 - 23:00

Wednesday 07:00 - 23:00

Thursday 07:00 - 23:00

Friday 07:00 - 23:00

Saturday 07:00 - 23:00

Sunday 07:00 - 23:00

Share this Place on Social

Số 6 - tổ 7- kp2 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P.Bửu Long - Biên Hoà - Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions