Trà Sữa Đài Loan Phúc Tea Trảng Bom

Trà Sữa Đài Loan Phúc Tea Trảng Bom

số 147 đường 3 tháng 2 Khu phố 5, Trang Bom 700000

+8419009215

https://www.facebook.com/phucteatrangbom/

Categories
About
Với tiêu chí đặt ra đầu tiên là chất lượng đồ uống hoàn toàn nhập khẩu rõ nguồn gốc và xuất xứ .
Cam kết : KHÔNG SỬ DỤNG bột béo và HOÁ CHẤT GÂY HẠI ..
Work hours

Monday 10:00 - 22:00

Tuesday 10:00 - 22:00

Wednesday 10:00 - 22:00

Thursday 10:00 - 22:00

Friday 10:00 - 22:00

Saturday 10:00 - 22:00

Sunday 10:00 - 22:00

Description
Với tiêu chí đặt ra đầu tiên là chất lượng đồ uống hoàn toàn nhập khẩu rõ nguồn gốc và xuất xứ .
Cam kết : KHÔNG SỬ DỤNG bột béo và HOÁ CHẤT GÂY HẠI ..
Share this Place on Social

số 147 đường 3 tháng 2 Khu phố 5, Trang Bom 700000

Get Directions