Trà sữa Chicken

Trà sữa Chicken

114 Hoàng Diệu, Long Khanh 810000

01648477879

https://www.facebook.com/trasuachicken2603/

About
Không gian quán nhỏ gọn, phù hợp với mọi lứa tuổi, mát mẻ.
Work hours

Monday 08:00 - 22:00

Tuesday 08:00 - 22:00

Wednesday 08:00 - 22:00

Thursday 08:00 - 22:00

Friday 08:00 - 22:00

Saturday 08:00 - 22:00

Sunday 08:00 - 22:00

Share this Place on Social

114 Hoàng Diệu, Long Khanh 810000

Get Directions