Tổng Công Ty Hòa Bình Minh - VPMN

Tổng Công Ty Hòa Bình Minh - VPMN

Lô 8 A, Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, ビエンホア 810000

02516537667

hoabinhminh.net

https://www.facebook.com/hbmvpmn/

Categories
About
Tổng Công ty Hòa Bình Minh - Văn phòng Khu Vực Miền Nam thành lập ngày 11 tháng 07 năm 2005. Hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty trở thành doanh nghiệp kinh doanh xe máy hàng đầu tại Đông Nam Bộ và các
Work hours

Monday 08:00 - 20:00

Tuesday 08:00 - 20:00

Wednesday 08:00 - 20:00

Thursday 08:00 - 20:00

Friday 08:00 - 20:00

Saturday 08:00 - 20:00

Sunday 08:00 - 20:00

Description
Tổng Công Ty Hòa Bình Minh - Văn phòng Miền Nam
Share this Place on Social

Lô 8 A, Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, ビエンホア 810000

Get Directions