Tỏi đen apapa

Tỏi đen apapa

Đường 30/4 nối dài, TT trảng Bom, huyện Trang Bom, Trang Bom 810000

0986858946

https://www.facebook.com/Sanphambaovesuckhoenguoitieudung/

Categories
About
Tỏi đen apapa lên men đủ 90 ngày theo đúng tiêu chuẩn thời gian lên men của Nhật Bản – không sử dụng men hỗ trợ rút ngắn thời gian.
Description
Tỏi đen apapa lên men đủ 90 ngày theo đúng tiêu chuẩn thời gian lên men của Nhật Bản – không sử dụng men hỗ trợ rút ngắn thời gian.
Share this Place on Social

Đường 30/4 nối dài, TT trảng Bom, huyện Trang Bom, Trang Bom 810000

Get Directions