Tiếng Anh Cô Luyến

Tiếng Anh Cô Luyến

8A/21 ấp Cầu Hang, xã Hoá An (đối diện Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh Đồng Nai), ビエンホア 810000

0937729668

https://www.facebook.com/tienganhcoluyen/

Categories
About
- Nhận kèm Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán, Lý, Hoá từ Lớp 1 đến Lớp 12.
- Tiếng Anh giao tiếp cho bé từ 4 tuổi.
- Dự thính cho bé vào Lớp 1.
Work hours

Monday 07:00 - 21:00

Tuesday 07:00 - 21:00

Wednesday 07:00 - 21:00

Thursday 07:00 - 21:00

Friday 07:00 - 21:00

Saturday 07:00 - 21:00

Description
- Nhận kèm Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán, Lý, Hoá từ Lớp 1 đến Lớp 12.
- Tiếng Anh giao tiếp cho bé từ 4 tuổi.
- Dự thính cho bé vào Lớp 1.
Share this Place on Social

8A/21 ấp Cầu Hang, xã Hoá An (đối diện Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh Đồng Nai), ビエンホア 810000

Get Directions