Tiệm Trà Sữa CuCha Tea

Tiệm Trà Sữa CuCha Tea

14/2 Đường Hồ Văn Đại Phường Quang Vinh, ビエンホア

0934234901

https://www.facebook.com/CuChaTea/

Categories
About
Chuyên trà sữa và trà trái cây
Work hours

Monday 16:30 - 22:00

Tuesday 16:30 - 22:00

Wednesday 16:30 - 22:00

Thursday 16:30 - 22:00

Friday 16:30 - 22:00

Saturday 16:30 - 22:00

Sunday 16:30 - 22:00

Share this Place on Social

14/2 Đường Hồ Văn Đại Phường Quang Vinh, ビエンホア

Get Directions