Thương Gia - Hệ Thống Trường Anh Ngữ Dành Cho Bé

Thương Gia - Hệ Thống Trường Anh Ngữ Dành Cho Bé

Duong 1, Bien Hoa, ビエンホア Số 21A8, Đường số 1, kdc An Bình, P. An Bình

0942044555

https://www.facebook.com/HeThong.Truong.AnhNgu.THUONGGIA/

About
Giá trị cốt lõi tại Trường Anh Ngữ Thương Gia là phải làm cho các bé trở thành những người sử dụng tiếng Anh giỏi nhất.
Work hours

Monday 09:00 - 21:00

Tuesday 09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday 09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday 09:00 - 21:00

Sunday 09:00 - 19:30

Description
Giá trị cốt lõi tại Trường Anh Ngữ Thương Gia là phải làm cho các bé trở thành những người sử dụng tiếng Anh giỏi nhất.
Share this Place on Social

Duong 1, Bien Hoa, ビエンホア Số 21A8, Đường số 1, kdc An Bình, P. An Bình

Get Directions